JOL-Speelstad
De leukste besteding aan het eind van de  zomervakantie!!

Over ons


Wat is JOL-Speelstad?
JOL- Speelstad wordt georganiseerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers die jaren ervaring hebben.


Waar?
Het sportveld achter basisschool de Vlieger aan de Sneeuwgansstraat 18


Wat doen we?
We bouwen hutten, doen daarnaast ook sport en spel, creatief, een open middag waar de kinderen vol trots hun gebouwde hut kunnen laten zien aan ouders, opa’s en oma’s, we gaan pannenkoeken eten, een speciale dag en een spetterende slotavond met spelenkermis en disco.


Voor wie?
Voor kinderen van 6 t/m 13 jaar (alleen 13 jarigen die nog op de basisschool zitten), die houden van buiten actief bezig zijn met leeftijdsgenootjes!Info

• Deelname staat open voor kinderen van 6 tot 13 jaar (alleen 13 jarigen die nog op de basisschool zitten).Die houden van buiten actief bezig zijn met leeftijdsgenootjes.
• De tijden zijn van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot ongeveer 15:30 uur met een uitloop tot maximaal 16:00 uur of het programma geeft anders aan.
• De symbolische bijdrage bedraagt voor de hele week € 4,00 inclusief speciale dag. Alle kosten kunnen eventueel ook betaald worden met het kind tegoed op de Alkmaarpas (inclusief zooltjes en spelenkermiskaarten voor de open middag en slotavond.)
• Op de open middag en slotavond kan er ook betaald worden met de pin!
• Verboden mobiele telefoons en games mee te nemen naar de JOL. Als je wel een mobiele telefoon en/of game meeneemt, dan moet je die direct naar huis brengen.
• Laat uw kind kleding aantrekken dat tegen een stootje kan en vuil mag worden.
• Als uw kind op de fiets komt, dan graag een herkenbare sleutelhanger aan het fietssleuteltje bevestigen. Wij bewaren namelijk alle fietssleutels in een bak.
• Geef voor het hutten bouwen een gemerkte hamer mee. Wij zorgen voor voldoende spijkers.
• Uw kind krijgt limonade zonder kleurstof.
• Begeleid uw kind van huis naar de JOL en omgekeerd en let daarbij speciaal op de verkeersveiligheid. Een kind waarvan bekend is dat het niet alleen naar huis mag gaan, blijft op de JOL totdat het wordt afgehaald (bekend bij de JOL-leiding).
• Wij wijzen u er op dat de kinderen tijdens (water)spelen niet met blote voeten op het terrein mogen lopen. Het is sowieso verstandig uw kind gedurende de gehele JOL-periode goede schoenen aan te doen – dus geen teenslippers!
• Vertrouwenspersonen
Binnen Vereniging JOL-Speelstad zijn twee Vertrouwenspersonen aangesteld. Zij bieden leden en kinderen de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie te praten. De Vertrouwenspersonen weten waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Onze Vertrouwenspersonen zijn bekend bij de projectleider.
• Veiligheid en privacy
Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige VOG-verklaring.
Wij beschikken over voldoende gediplomeerde e.h.b.o-ers en bhv-ers.
Op onze organisatie rusten verplichtingen op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoals geheimhouding, het melden van eventuele datalekken en het verlenen van medewerking.
Wij moeten u onder meer laten weten:
o welke persoonsgegevens wij van u(w kind) verwerken;
o voor welk specifieke doel wij dat doen;
dat wij binnen 1 maand reageren op verzoeken als u uw rechten wilt uitoefenen.
Ons Privacybeleid kunt u hier onder vinden.


Feed

21-01-2024, 13:51

Privacybeleid

   Meer